ePayIt - Pagbabayad sa Online Court

 

Maaari mong gamitin ang sistemang ito para sa mga sumusunod:
  • Upang magbayad at isara ang iyong mga pagsipi sa trapiko at di-trapiko, mag-sign up at magbayad para sa Paaralang Trapiko (kung karapat-dapat), o mag-post ng piyansa at makipagtalo sa iyong pagsipi.
  • Upang magbayad ng buwanang mga pagbabayad sa pag-install sa naitatag na mga plano sa pagbabayad sa karamihan ng mga uri ng kaso.
  • Upang mabayaran ang iba't ibang mga natitirang mga invoice kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga parusa, mga fax filing fees, pagpapatuloy na bayad, pag-file fee, jury trial fees, pagsisiyasat sa bayarin at ibinalik na mga singil sa tseke.
Kung hindi ka sigurado kung ang iyong kaso ay karapat-dapat para sa pagbabayad sa pamamagitan ng system na ito, mangyaring magpatuloy sa susunod na pahina upang mahanap ang iyong kaso.

 

Hanapin ang Iyong Kaso

 

Mga Payo
  • Ang mga transaksyon na ginawa sa pamamagitan ng website na ito ay pinoproseso ng isang third party vendor. Ang transaksyon ay lilitaw sa mga pahayag sa pagsingil na katulad ng SIR COURT EPAY .